Jak je to s omluvenkami ?

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Dle citovaného zákona může být tato povinnost upravena školním řádem. Platná legislativa nestanoví lékařům povinnost potvrzovat...

Jak je to s ošetřovným?

Webový odkaz Ošetřovné – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) a v průbehu karantény Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení. – Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení. – Česká...

Jak je to s očkováním?

Prosím vážené rodiče,  kteří mají obavy z očkování, rozmýšlejí se nad očkováním povinném i nepovinném, nejčastěji z důvodů, o kterých se v poslední době diskutuje, zejména pak týkající se složení vakcín, aby věnovali svou chvíli k přečtení článku v následujícím...