Povinné očkování

Jde o očkování všech osob určitých věkových skupin, u kterých nebyla zjištěna kontraindikace očkování. Toto očkování je hrazeno státem a je povinné. Zákon stanoví povinnost osoby, která je hlášená k trvalému pobytu na území České republiky, a cizinci, kterému je na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt, podrobit se pravidelnému očkování v určitých termínech. Intervaly očkování stanovuje očkovací kalendář.