Pokud budete potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti pro sport, doporučuji si přečíst aktuální znění příslušné vyhlášky na tomto odkazu: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-391